Archive for 24/02/2015

Årsmøte onsdag 25. februar kl. 1800

UL Daggry avholder årsmøte på Steinrøys onsdag 25. februar kl. 1800.

DAGSORDEN

  1. Åpning
  2. Årsmeldinger
  3. Regnskap 2014
  4. Budsjett 2015
  5. Kontingent
  6. Innkomne forslag
  7. Vedtektsendringer
  8. Valg
  9. Avslutning

Kaffe og kake.

Velkommen!

Styret

Kunngjøring: Årsmøte i UL Daggry onsdag 25.02.15 kl. 1800.

Det avholdes årsmøte i UL Daggry onsdag 25. februar kl. 1800 på Steinrøys.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 18. februar.

Styret