Promo 2019

Karianne Gjølstad Gregersen, Ida Josefine V. Snefjellå og Simon Kåre Almli

Foto: Hilde Anita V. Snefjellå