Årsmøte i U.L. Daggry

Det avholdes årsmøte i UL Daggry tirsdag 18. februar kl. 1900 på Steinrøys.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 11. februar.

Styret