Årsmøte onsdag 25. februar kl. 1800

UL Daggry avholder årsmøte på Steinrøys onsdag 25. februar kl. 1800.

DAGSORDEN

  1. Åpning
  2. Årsmeldinger
  3. Regnskap 2014
  4. Budsjett 2015
  5. Kontingent
  6. Innkomne forslag
  7. Vedtektsendringer
  8. Valg
  9. Avslutning

Kaffe og kake.

Velkommen!

Styret