Årsmøte

Det avholdes årsmøte i UL Daggry torsdag 14. februar kl. 1900 på Steinrøys.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 7. februar.

Styret