Archive for Sekretær Almli

Velkommen til julegrantenning ved Alteren skole

Medlemskontingent

Kjære alle sammen.

Selv om fristen for å melde seg inn som medlem/betale årets medlemsavgift i U. L Daggry, er gått ut, er det ikke for seint allikevel.
Vi setter en frist fordi det skal bli mer oversiktlig og enklere for oss i styret, når vi f.eks skal søke om Frifond.
(Vi må f.eks. ha minimum fem medlemmer under 25 år for å kunne søke Frifond.)

En kan fortsatt betale årets medlemsavgift, helt til årets slutt. Vi håper flere vil melde seg inn og minner om hva medlemskapet innebærer;

En får delta på medlemsmøter.
En får rabatt på leie av Steinrøys.
En får være med å forme, mene og bestemme noe om driften av U. L Daggry.
F.eks har man stemmerett på årsmøter.
En bidrar til vekst i laget og grobunn for tilbud til store og små, i og utenfor bygda. For eksempel så ble det lagt ned et fantastisk arbeid i skiløypa på Bakkamoan, som medlemsavgiften er med på å betale.

Legger ved link til U. L Daggrys hjemmeside, hvis dere vil lese vedtektene
https://www.uldaggry.no/hovedlaget/

Med vennlig hilsen leder i U. L Daggry, Hilde Anita V. Snefjellå

Velkommen til Basar

Underholdning til basaren

Heia Alternelever!

Søndag 27.10. skal det være basar på Steinrøys. Vi i komiteen trenger
noen til å ha litt underholdning. Det kan være et par sanger, gjerne noe
dere synger på skolen og som dere kan. Og kanskje noen kan danse? Kom
gjerne med forslag når dere melder dere på, via U. L Daggrys mail. (hvis
klassevenner fra Båsmoen vil være med på dette, er de også selvfølgelig velkomne)
Jeg vil øve med dere, og sette sammen innslagene.
Basaren begynner kl. 15.00, og underholdningen skal være kl.16.00.
Dere må være på Steinrøys senest 15.30 på søndag og dere får
selvfølgelig brus og kaker etterpå.

Vil du være med, gi beskjed innen søndag til Hilde Anita på hovedlagets
mail. hovedlaget@uldaggry.no

Øving blir neste uke: på Alteren skole mandag 21.10 kl 17.30-19.00.
Og på Steinrøys torsdag 24.10 kl 18.30-19.30.

Håper mange vil delta og glede folk på basaren

Hilsen komiteen V/ Mette Røbergeng.

Halloween

Værsågod – Heimhug høstnummer 2019

Vi håper dere vil kose dere med spillernytt Heimhug.

Vi minner samtidig om at alle utgivelser av Heimhug også finnes
elektronisk på vår hjemmeside:
https://www.uldaggry.no/hovedlaget/heimhug/

Beste hilsen

Redaktørene

Marion og Britt Nancy

Høstmiddag

Velkommen til middag på Steinrøys 3. oktober. kl 1630

Vil du skrive i høstnummeret av Heimhug?

Hei!

Redaksjonen planlegger et nytt nummer av Heimhug i høst.

Har du/dere lyst å skrive en tekst som du vil dele med leserne av
Heimhug, er vi takknemlige for å motta denne innen søndag 29.september
kl. 1800.

Legg gjerne ved et bilde knyttet til teksten om du vil/har.

Bidraget kan sendes på e-post til:

Britt Nancy         britt.westgaard@nb.no

Marion              slagfjellet@gmail.com

Kulturvandring

Velkommen til Kulturvandring i Almlia,
11. september 2019. Kl. 1700.

Ta med deg naboen, familien, venner eller kom alene, for en trivelig
kulturbegivenhet.

Ny undergruppe til U.L Daggry

Hei alle sammen og god overstått sommerferie.

Når Alteren skole var i drift, hadde FAU et sosialt årshjul, med 
målsetting å skape sosiale møteplasser for barn og familie. Dette 
årshjulet inneholdt følgende aktiviteter på skolen:
Halloween
17. mai feiring
Julegrantenning
Filmkveld
Sommeravslutning med fotballkamp. (dette har vi spurt om idrettslaget 
kan ta ansvar for å arrangere videre)
I tillegg har det siste året vært arrangert juleverksted.

Vi i styret i U.L Daggry har forstått det slik at disse aktivitetene er 
det ønske om å fortsette med. Tidligere var det de forskjellige klassene 
som hadde ansvaret for dette på tur. Nå på grunn av nedlagt skole, og at 
vi ikke har FAU som setter i gang dette, trenger vi noen som kan finne 
ut av hvordan vi skal organisere dette for å få gjennomført 
aktivitetene.

Vi i styret i U. L Daggry har følgende forslag:
Det opprettes en undergruppe i U. L Daggry, på lik linje med for 
eksempel; idrettsgruppa. Denne undergruppa tar ansvar for å finne ut 
hvordan dette skal gjennomføres, delegeres og finner ut hvilke 
aktivitetstilbud det skal være.
Gruppen ser vi for oss må bestå av en leder, sekretær, kasserer, minst 
to gruppemedlemmer. I tillegg ønsker vi at det skal være minst to 
barne/ungdomsrepresentanter som også er med på å forme innhold. (det er 
viktig at barn og ungdom er med og arrangerer og medvirker til deres 
eget tilbud. Massse god læring som samarbeid og ansvar)

For å få dette som en offisiell undergruppe må dette tas opp og stemmes 
over på et ordinært eller ekstra ordinært årsmøte. Men vi ser ingen 
problemer med at denne gruppen kan begynne å forme seg og 
delegere/arrangerer aktiviteter. Den første aktiviteten er torsdag 31. 
oktober, som er Halloween.

Gi tilbakemelding til oss i styret innen tirsdag 3. september, på hvem 
som kan tenke seg å sitte i en slik gruppe. hovedlaget@uldaggry.no

Med vennlig hilsen oss i styret i U. L Daggry.