Archive for Sekretær Almli

Lag til FIRST LEGO League Helgeland i år?

Hei og god sommer alle sammen.
Er det noen av dere foreldre som ønsker å melde på en gruppe fra
Alteren/Båsmoen i år? Som jeg har skjønt det så har ikke Båsmo skole som
tradisjon å melde seg på FLL, så det må bli på foreldrene sitt initiativ. Vi
var en foreldregruppe i fjor, som ledet en gruppe på 10 barn fra Alteren og
Båsmo. Det var kjempe gøy, sosialt og lærerikt både for voksne og barn.

Ta initiativ, hiv sammen en gruppe, meld dere på.
Lykke til.

Med vennlig hilsen styret i UL Daggry.

P.S fortsatt god sommer.

 

Hei!

  Velkommen til FLL Helgeland i Mo i Rana. I år er det 16.gang vi
gjennomfører denne fantastiske turneringen. Så langt vet vi ikke om selve
turneringsdagen kan gjennomføres som planlagt i Meyergården spektrum på
grunn av koronapandemien. Prosjektperioden går uansett som planlagt, men det
kan hende vi må tone ned selve turneringsdagen med færre mennesker tilstede
i salen.

  Lenke til påmelding finner dere her:

https://hjernekraft.org/fll/for-lag/pamelding?arid=242

Flyer

  Mvh

  Dag-Arild Berg

  Prosjektleder FLL Helgeland

  Rådgiver

  Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur

  Helgeland

  T: +47 750 57870

www.nord.no

Andeløpet – påmelding av egen and?

Vil du melde på en privat and i lørdagens ekstrakonkurranse – «løp-i-løpet»?

HAR DU EN EGEN AND – SOM VIL VÆRE MED PÅ ANDELØPET?

VI ØNSKER EGNE BADEENDER – GJERNE EGENKOMPONERTE – VELKOMMEN TIL ANDESLIPPET

Dette er altså et eget løp i løpet, med følgende betingelser:

  §  Skal se ut som ei and (kan ikke være fartsbåt, for eksempel)

  §  Størrelse max 15×15 cm

  §  Ikke motorisert/fjernstyrt

  §  Startbeløp kr. 50 pr. and

  §  Anda må registreres ved betaling

  §  Alteren andeløp har intet ansvar for ender som roter seg vekk/synker osv.

  §  Premie: Kun én premie. Pengebeløp like stort som summen av innsatsen på påmeldte ender – delt på to – Den andre halvdelen av innsatsen tilfaller Alteren andeløp.
Første gjesteand i mål, vinner.

  §  Påmelding kl. 1200-1245 løpsdagen (lørdag 13.juni).

Disse endene konkurrerer altså ikke om de ordinære premiene i andeløpet, men slippes samtidig – og konkurrerer om egen pott.

Oppfordringen går til både stor og liten. Kunngjøringen gjøres kun på Alterenlista og internt blant arrangørene.

Hilsen Alteren andeløp 2020

Alteren Andeløp 2020

Vi satser på gjennomføring av løpet som planlagt, lørdag 13. juni, men løpet flyttes lengre opp i elva pga. høg vannstand. Sving av til Lillealteren og følg veien oppover. Følg skilting.

Maks 50 personer
Anbefalingen ved offentlige arrangement er fortsatt maks 50 personer, og vi må ha kontroll på hvem som deltar. Det vil si at en vakt ved Oppigarn registrerer navn og telefonnr. på de som kommer. Når maks antall er kommet blir området stengt. Så her gjelder først-til-mølla-prinsippet.

Arrangementet starter kl. 12.00, endene slippes kl. 13.00. Det meldes om rekordrask løpstid.

Salg av kaffe, brus og pølse med brød. Kun betaling med Vipps.

Husk på!
God håndhygiene
Hold avstand (min. 1 meter til andre enn din egen kohort)
Vær hjemme hvis du er syk

Komiteen er kledd i gult

Endelig avgjørelse for gjennomføring tas torsdagskveld.

Her finner du info om loddsalg og premier.

Medlemskontingent

Pr. nå får vi ikke sendt ut informasjon via Alterenlista, da det er blitt restriksjoner på mail etter sist oppdatering. Vi beklager dette, og prøver å få ordnet dette så fort som mulig. Vi når dere derfor kun gjennom facebook og hjemmesiden. 

God onsdag godt folk.
Det er på tide å sende ut årets medlemsavgift, men først litt informasjon og oppdatering fra oss i styret:

UL Daggry hadde mange planer for seinvinter/våren for både våre medlemmer og andre interesserte. Men aktiviteten har vært i brakk den siste tiden, på grunn av Korona. Nå har FHI og myndighetene mildnet litt på tiltakene og det er blitt rom for å åpne opp noen av aktivitet igjen, om enn i litt andre former. Eksempelvis er trening med Maiken påbegynt igjen, ute, og spreke trimmere spretter lett og glad i vårværet. I tillegg var det en koselig 17. mai feiring for de som var der.  
Vi tar sikte på å arrangere flere aktiviteter etter sommerferien og gleder oss til å tilby meningsfulle aktiviteter og sosiale møteplasser for å utfylle formålet vårt:
«UL Daggry skal være en bidragsyter til samhold, trivsel og tilhørighet, gjennom blant annet å skape gode møteplasser og tilby varierte aktiviteter i bygda vår Alteren. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø for gammel og ung. Også for de som har tilhørighet til Alteren, men som ikke nødvendigvis bor her. Laget skal være med på å skape gode oppvekst, og bovilkår i bygda»

Vi har et sterkt ønske om å skape aktivitet og sosiale møteplasser for både de i og utenfor bygda. Alle skal føle seg velkommen og inkludert. Sammen har vi det gøy! Alteren i vårt hjerte. <3

Vi har i år, på grunn av Koronaen tapt en del inntekter blant annet på utleie og prosessen med overtagelse av gamle Alteren skole er forsinket. MEN vi har troen på at vi står han a`.
(Angående overtagelse; har vi hatt møte med kommunen og gitt de innspill på deres første utkast på tomteareal i forbindelse med overtagelse, og venter nå på tilsvar på dette.)

Medlemskontingenten er en viktig inntekt for laget, og en har en del fordeler med å være medlem. Blant annet reduksjon i pris på leie av Steinrøys. Vi jobber med å få på plass et godt medlemsregister for at det blant annet skal bli enklere å tilby fordeler for medlemmene våre. Derfor ønsker vi at dere fyller ut vedlagt inn-meldingsskjema og sender det tilbake til denne mailadressen.

Årets kontingent er lik som de siste årene og en kan velge hvilken kontingent man ønsker å betale. Se vedlegg for mer utfyllende info og betalingsinformasjon. Vi tilbyr i år å betale med vipps i håp om at det skal bli enklere å betale for våre medlemmer. Betalingfrist: 20. juni. Vi gleder oss til å få nettopp DEG som medlem.

P.S Det er blitt en feil i betalingsinformasjonen i siste Heimhug og derfor har noen betalt 50 kr for mye på kontingenten. Dette vil bli tilbakebetalt. Vi beklager dette.

Med vennlig hilsen Hilde Anita Snefjellå, på vegne av styret.

Innmeldingsskjema

Rundvask på Steinrøys

Hu hei godt folk. Det er gjort et formidabelt arbeid på Steinrøys og
nesten alt er unnagjort. Tusen hjertelig takk til de som har bidradd så
langt.

Det som gjenstår er å vaske vinduene i storsalen innvendig og alle
vinduer utvendig. I tillegg trengs det å tørkes støv av tak og vegger i
storsalen.
Det gjenstår bare noen timers arbeid for to-tre stykker. Hvem kan hjelpe
oss med å utføre det gjenstående? Meld dere så snart det går til
Elisabeth. Kontaktinformasjonen står i vedlegget.

Med vennlig hilsen Driftsgruppa.

17. mai ved Alteren skole

Rundvask på Steinrøys

Påskenummeret av Heimhug er klart

Vær så god – her er første Heimhug i 2020.

Redaksjonen ønsker riktig god påske!

Mvh

Marion og Britt Nancy

Vil du skrive i påskenummeret av Heimhug?

Hei!

Redaksjonen planlegger et nytt nummer av Heimhug til påske.

Har du/dere lyst å skrive en tekst som du vil dele med leserne av Heimhug, er vi takknemlige for å motta denne innen lørdag 28.mars.

Legg gjerne ved et bilde knyttet til teksten om du vil/har.

Bidraget kan sendes på e-post til:

Britt Nancy         britt.westgaard@nb.no

Marion              slagfjellet@gmail.com

Velkommen til Cuprenn på Bakkamoan