Gjenytelseskveld utsettes til oktober. Nærmere info om tidspunkt kommer i Heimhug og på Alterenlista

Vi viser til siste Heimhug – http://www.uldaggry.no/heimh/Heimhug%202015_1.pdf – , der vi skrev om Gjenytelseskvelden som skulle være 15. september.

Av praktiske grunner velger vi å utsette denne ca. en måned.

Dette vil bli annonsert i både Heimhug som vil komme ut i september/oktober og ellers på Alterenlista.

Styret