Har du en egen and – som vil være med på andeløpet?

Jubileumsritt ønsker egne badeender velkommen til andeslippet

I år er det femte gangen vi arrangerer andeløp i Slettaelva, og vil i den anledning teste ut følgende:
Vi sender innbydelse til dere
om å stille med egen – gjerne egenkomponert – and!

duckster

 

 

 

 

 

 

 

Dette vil bli et eget løp i løpet, med følgende betingelser:

  • Skal se ut som ei and (kan ikke være fartsbåt, for eksempel)
  • Størrelse max 15×15 cm
  • Ikke motorisert/fjernstyrt
  • Startbeløp kr. 50 pr. and
  • Anda må registreres ved betaling
  • Alteren andeløp har intet ansvar for ender som roter seg vekk/synker osv.
  • Premie: Kun én premie. Pengebeløp like stort som summen av innsatsen på påmeldte ender – delt på to – Den andre halvdelen av innsatsen tilfaller Alteren andeløp. Første gjesteand i mål, vinner.

Disse endene konkurrerer altså ikke om de ordinære premiene i andeløpet, men slippes samtidig – og konkurrerer om egen pott.

Oppfordringen går til både stor og liten – med spesiell oppfordring til elevene ved Alteren skole. Klassevise dekorerte ender?

Hilsen Alteren andeløp 2014

 

Mer info om det ordinere andeløpet finner du her.