Hovedlaget

U.L. Daggry er et aktivt ungdomslag på Alteren i Mo i Rana. Laget er en viktig aktør i bygda og arrangerer tilstelninger for alle aldersgrupper.

Nylig hadde teatergruppa en stor oppsetning av revyen ‘Uvanlige folks tur’ – med stor suksess. Teatergruppa har et trofast publikum som vi setter stor pris på.

Aktivitetene har vært mange i årenes løp, vi kan nevne: loppemarked, pubaften, julemesse, basarer, dansekurs, tradisjonsbakstekurs, skirenn, småbarnstreff, seniortreff, Alteren-kalender, loppemarked, isfiskekonkurranse, soare, middagssalg m.m.

Vi har vår egen lagsavis, Heimhug, som kommer ut tre ganger i året og distribueres til alle på Alteren-lista (send oss mailadressen din – og du er med!) i tillegg på papir til noen av bygdas innbyggere som ikke har tilgang til den elektroniske utgaven. Elektronisk utgave ligger her.

Laget har tidligere hatt alle sine aktiviteter på Steinrøys. Den gamle storstua er nå satt ‘inaktiv’ og laget er i prosess for å overta gamle Alteren skole til nytt grendahus. Å ha ett grendahus krever store ressurser og vi må gjøre en grundig jobb og innsats for å drifte dette i fremtiden, men: det er viktig for bygda at vi har et sted å samles!

Så – når vi får avklaring og kommer i mål med dette, vil vi oppdatere status her.

U.L. Daggry ble stiftet i 1906 og er organisert under Noregs Ungdomslag.

Vedtekter