Alterenkalenderen

kalender_2014Alterenkalenderen 2012-2013-2014 Restsalg

Vi selger restopplag av Alterenkalenderen for 2012, 2013 og 2014 for 50 kr pr stk. Det er mange spennende bilder med forklarende tekst, som dokumenterer dagligliv og høytid de siste hundre år. Kontakt Britt Nancy hvis du er interessert.
E-post: britt.westgaard@nb.no
Tlf.: 906 34 943