Bli medlem!

Bli medlem i U.L. Daggry, og vær med og støtt opp om driften av ungdomslaget!

Kontingent

Medlemskap U.L. Daggry/Noregs Ungdomslag, under 26 år: Kr. 150,-

Medlemskap U.L. Daggry/Noregs Ungdomslag, 26 år eller eldre: Kr. 250,-

Familiemedlemskap U.L. Daggry/Noregs Ungdomslag: Kr. 400,-

Ved å være medlem i U.L Daggry bidrar du til samholdet og aktivitet på Alteren. Det er viktig at vi sammen lager ei aktiv bygd og at vi har et godt tilbud til oss som bor der. Medlemsskap gir deg stemmerett på alle U.L. Daggrys møter, og du er med på å skape framtida for U.L. Daggry og Noregs Ungdomslag.

Kontingenten betales til U.L. Daggry, Alteren, 8616 Mo i Rana
Kontonummer: 4516 10 97571

Giro 2021