Stedsnavn på Alteren

Utsnitt av kart: Nordlands amt 38, år 1873

Første «spatak» for stedsnavnprosjektet var et arbeidsmøte på Steinrøys i oktober 2017.

Det ble satt ned tre grupper som hver for seg har jobbet med definerte områder; herunder Bustnes, Sletten, Lillealteren, Altermark, Grotneset, Snefjellå, Alterneset, Almlia, Røberget og Løkberg.

Formålet er å få samlet og registrert stedsnavn som eksisterer i beste velgående samt – ikke minst – de som er i ferd med å gå i glemmeboken.
Det er også svært interessant å få fram navn av intern karakter ned på gårds- og åkernivå. Forklaring/beskrivelse av opphav til stedsnavnet er også av stor betydning da det kan gi en kulturhistorisk forståelse og merverdi.

Det er svært ønskelig at hele bygda blir tatt med i den totale oversikten. Vi håper at det arbeidet som til nå har blitt lagt ned, kan være til glede og inspirasjon. Både til å videreutvikle det som allerede er skrevet, og ikke minst få på plass en tilsvarende arbeidsgruppe for de delene av bygda som til nå ikke er beskrevet.

På denne siden vil det komme betydelig med tekst og beskrivelser av de aktuelle stedene, samt spennende kart der intensjonen er at alle stedsnavn skal bli plottet inn. Her er det ønskelig med en felles standard for hvordan dette skal fremstå.

Her foreligger en smakebit/prototype av hvordan kartet vil bli seende ut. Foreløpig er kun navn for Almlia og Alterneset lagt inn.

Vi regner med at dette vil engasjere, og kanskje vil det resultere i at flere kan komme med innspill til stedsnavn som bør komme med.

Kart med stedsnavn sist oppdatert 1.04.2023