Husk årsmøtet i kveld, på Steinrøys kl. 1900.

UL Daggry avholder årsmøte på Steinrøys torsdag 14. februar kl. 1900.


Dagsorden

  1. Åpning
  2. Årsmeldinger
  3. Regnskap 2012
  4. Budsjett 2013
  5. Kontingent
  6. Innkomne forslag
  7. Vedtektsendringer
  8. Valg
  9. Avslutning

Etter årsmøtet vil det bli en kort presentasjon av prosjektet “Steinrøys 2020”

Kaffe og kake.

Velkommen!

Styret