Ikke mer swingkvelder på Steinrøys

Swingklubben har hatt tre dansekvelder på Steinrøys.

Det ble gjort som et forsøk og som et tillegg til de ordinære dansekveldene på Gruben søndager.

Det har vært trivelig for de som har vært på Steinrøys, men det ble for få – så «prosjektet» legges på is.

Kanskje det kan være aktuelt å kjøre et swingkurs senere hvis tilstrekkelig mange melder seg på.