Kunngjøring: Årsmøte i UL Daggry onsdag 25.02.15 kl. 1800.

Det avholdes årsmøte i UL Daggry onsdag 25. februar kl. 1800 på Steinrøys.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 18. februar.

Styret