Kunngjøring: Årsmøte i UL Daggry torsdag 16.02.16 kl. 1900.

Det avholdes årsmøte i UL Daggry tirsdag 16. februar kl. 1900 på Steinrøys.

Vanlige møtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 09. februar.

Styret