Medlemskontingent

Pr. nå får vi ikke sendt ut informasjon via Alterenlista, da det er blitt restriksjoner på mail etter sist oppdatering. Vi beklager dette, og prøver å få ordnet dette så fort som mulig. Vi når dere derfor kun gjennom facebook og hjemmesiden. 

God onsdag godt folk.
Det er på tide å sende ut årets medlemsavgift, men først litt informasjon og oppdatering fra oss i styret:

UL Daggry hadde mange planer for seinvinter/våren for både våre medlemmer og andre interesserte. Men aktiviteten har vært i brakk den siste tiden, på grunn av Korona. Nå har FHI og myndighetene mildnet litt på tiltakene og det er blitt rom for å åpne opp noen av aktivitet igjen, om enn i litt andre former. Eksempelvis er trening med Maiken påbegynt igjen, ute, og spreke trimmere spretter lett og glad i vårværet. I tillegg var det en koselig 17. mai feiring for de som var der.  
Vi tar sikte på å arrangere flere aktiviteter etter sommerferien og gleder oss til å tilby meningsfulle aktiviteter og sosiale møteplasser for å utfylle formålet vårt:
“UL Daggry skal være en bidragsyter til samhold, trivsel og tilhørighet, gjennom blant annet å skape gode møteplasser og tilby varierte aktiviteter i bygda vår Alteren. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø for gammel og ung. Også for de som har tilhørighet til Alteren, men som ikke nødvendigvis bor her. Laget skal være med på å skape gode oppvekst, og bovilkår i bygda”

Vi har et sterkt ønske om å skape aktivitet og sosiale møteplasser for både de i og utenfor bygda. Alle skal føle seg velkommen og inkludert. Sammen har vi det gøy! Alteren i vårt hjerte. <3

Vi har i år, på grunn av Koronaen tapt en del inntekter blant annet på utleie og prosessen med overtagelse av gamle Alteren skole er forsinket. MEN vi har troen på at vi står han a`.
(Angående overtagelse; har vi hatt møte med kommunen og gitt de innspill på deres første utkast på tomteareal i forbindelse med overtagelse, og venter nå på tilsvar på dette.)

Medlemskontingenten er en viktig inntekt for laget, og en har en del fordeler med å være medlem. Blant annet reduksjon i pris på leie av Steinrøys. Vi jobber med å få på plass et godt medlemsregister for at det blant annet skal bli enklere å tilby fordeler for medlemmene våre. Derfor ønsker vi at dere fyller ut vedlagt inn-meldingsskjema og sender det tilbake til denne mailadressen.

Årets kontingent er lik som de siste årene og en kan velge hvilken kontingent man ønsker å betale. Se vedlegg for mer utfyllende info og betalingsinformasjon. Vi tilbyr i år å betale med vipps i håp om at det skal bli enklere å betale for våre medlemmer. Betalingfrist: 20. juni. Vi gleder oss til å få nettopp DEG som medlem.

P.S Det er blitt en feil i betalingsinformasjonen i siste Heimhug og derfor har noen betalt 50 kr for mye på kontingenten. Dette vil bli tilbakebetalt. Vi beklager dette.

Med vennlig hilsen Hilde Anita Snefjellå, på vegne av styret.

Innmeldingsskjema