Medlemskontingent UL Daggry 2016

Vi takker for tilliten og mange innmeldte medlemskap i 2015!
Støtte fra dere er kjærkommen for den jobben vi gjør for fellesskapet.
Likeså er det viktig i forbindelse med rapportering til ulike etater, der synliggjøring av medlemsmassen er aktuelt.

Nå er vi godt i gang med det nye året og vi håper å få like mange medlemmer i 2016.

Her finner dere medlemsinfo og giro.

Det er lagt giro i de fleste postkasser i Alteren-området, men for å nå enda flere Alteren-venner sender vi den også elektronisk til alle på «Alterenlista».

Det finnes enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.  Betalingsfrist  rundt den 15.april.

Tusen takk!
På vegne av styret i UL Daggry

Britt Nancy Westgaard
leder