Møte om stedsnavn på Alteren – onsdag 1.november kl. 1800

Stedsnavn på Alteren – Vil du være med på et lite prosjekt?

Onsdag 1. november kl. 1800 inviterer vi alle som har kunnskap og interesse om stedsnavn på Alteren til et arbeidsmøte. ­­­­­­­­
Formålet er å få samlet og registrert stedsnavn som eksisterer i beste velgående samt – ikke minst – de som er i ferd med å gå i glemmeboken.
I tillegg ser vi på navn som er av mer lokal- og til og med intern karakter.
Forklaring/beskrivelse av opphav til stedsnavnet er også av stor interesse.

Naturlig nok vil den eldre garde og de godt voksne fra bygda være de med mest kunnskap om dette.
Men, mange yngre alterenværinger med interesse for feltet, kan ha fått med seg verdifulle samtaler med eldre slektninger og ha kjennskap til eget nabolag.
Til sammen håper vi at hele bygda blir geografisk representert.

Møtet skal være av en trivelig og uhøytidelig karakter, så ikke vær redd for å komme i lag med oss. Tips gjerne andre du mener kan ha interesse av å bli med!

Det skal foreligge en del skriftlig dokumentasjon fra tidligere arbeid.
Bl.a. vet vi om en artikkel i Årbok for Rana for 2002, som inneholder stedsnavn fra Altermarka.
Det skal også finnes et tilsvarende arbeid som omhandler stedsnavn på Lillealteren.
Har du liggende noe som kan være aktuelt å bruke?

Vi legger ikke opp til noe påmelding, men det er alltid kjekt å få en pekepinn på hvor mange som vurderer å komme.
Hvis noen trenger skyss, vil vi sørge for dette.
Gi i så fall beskjed minst én dag i forveien.

Det blir kaffe og enkel servering.
Tilbakemelding og tips kan sendes til
Britt Nancy på tlf. 906 34 943
e-post: britt.westgaard@nb.no

VELKOMMEN!