Ny undergruppe til U.L Daggry

Hei alle sammen og god overstått sommerferie.

Når Alteren skole var i drift, hadde FAU et sosialt årshjul, med 
målsetting å skape sosiale møteplasser for barn og familie. Dette 
årshjulet inneholdt følgende aktiviteter på skolen:
Halloween
17. mai feiring
Julegrantenning
Filmkveld
Sommeravslutning med fotballkamp. (dette har vi spurt om idrettslaget 
kan ta ansvar for å arrangere videre)
I tillegg har det siste året vært arrangert juleverksted.

Vi i styret i U.L Daggry har forstått det slik at disse aktivitetene er 
det ønske om å fortsette med. Tidligere var det de forskjellige klassene 
som hadde ansvaret for dette på tur. Nå på grunn av nedlagt skole, og at 
vi ikke har FAU som setter i gang dette, trenger vi noen som kan finne 
ut av hvordan vi skal organisere dette for å få gjennomført 
aktivitetene.

Vi i styret i U. L Daggry har følgende forslag:
Det opprettes en undergruppe i U. L Daggry, på lik linje med for 
eksempel; idrettsgruppa. Denne undergruppa tar ansvar for å finne ut 
hvordan dette skal gjennomføres, delegeres og finner ut hvilke 
aktivitetstilbud det skal være.
Gruppen ser vi for oss må bestå av en leder, sekretær, kasserer, minst 
to gruppemedlemmer. I tillegg ønsker vi at det skal være minst to 
barne/ungdomsrepresentanter som også er med på å forme innhold. (det er 
viktig at barn og ungdom er med og arrangerer og medvirker til deres 
eget tilbud. Massse god læring som samarbeid og ansvar)

For å få dette som en offisiell undergruppe må dette tas opp og stemmes 
over på et ordinært eller ekstra ordinært årsmøte. Men vi ser ingen 
problemer med at denne gruppen kan begynne å forme seg og 
delegere/arrangerer aktiviteter. Den første aktiviteten er torsdag 31. 
oktober, som er Halloween.

Gi tilbakemelding til oss i styret innen tirsdag 3. september, på hvem 
som kan tenke seg å sitte i en slik gruppe. hovedlaget@uldaggry.no

Med vennlig hilsen oss i styret i U. L Daggry.