Innkalling til årsmøte i Alteren Montessoriforening

Tid:                     Onsdag 19.4.2023 kl. 19:00

Sted:                  Alteren skole

Går til:               Andelshavere og andre interesserte

Møtet starter med en orientering fra styret.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Valg av styre
  8. Forslag om oppløsning av Alteren Montessoriforening

Kontakt: Krister Salamonsen, styreleder (telefon 467 93 890)

Vel møtt, hilsen styret

Heimhug-redaksjonen ønsker innspill til påskenummeret

Hei der ute! 

Har du tips eller forslag til noe du ønsker å finne i neste utgave av Heimhug? 
Kanskje noen kreative sjeler har ei påskefortelling eller ett bilde med minner fra en fordums påskehøytid???

Fint om du sender tips/forslag til oss 🙂 

Alt mottas med takk! 

Vi må ha det i hende i løpet av torsdag 23.mars 2023. Send det gjerne på mail uldaggry@gmail.com eller kontakt oss direkte. 

Med hilsen

Britt Nancy og Marion

-gjengangere i redaktørrollene-……