«Påskenummeret» av Heimhug utsettes til slutten av april

Det er hektiske dager for redaksjonens medlemmer, og vi innser at påskenummeret ikke lar seg realisere.
Satser på en vårutgave av Heimhug mot slutten av april i stedet for.

Riktig god påske !
Marion og Britt Nancy