Skolemøte torsdag kl. 1800

FAU inviterer til skolemøte og oppfordrer alle til å møte opp.

Samtlige politikere er invitert, og de fleste har svart at de kommer.

Møt opp, og fortell våre folkevalgte hvorfor vi skal bevare skolen vår.

Alteren FAU