Stikkordarkiv: Alteren Skole

Åpen gymsal/barnetrim for barn under skolealder

Hei! 

Aktivitetsgruppa for barn og ungdom i UL Daggry liker godt når noen tar initiativ til aktivitet for barn og unge – og ønsker å legge til rette for det som dukker opp. 

Og her kommer et nytt tilbud: 

Noen engasjerte foreldre ønsker å holde åpen gymsal/barnetrim for barn under skolealder og deres foreldre. 
Sted: Alteren skole
Onsdag i uke 40 (4.oktober) starter dette opp – fra kl 17.00 – kl 18.00. 
Her blir det musikk, lek og gøy! 
Alle har ansvar for sine egne barn. 

Velkommen alle sammen – dette blir koselig! 

Med hilsen Maja Eide og sine gode hjelpere. 

Innkalling til årsmøte i Alteren Montessoriforening

Tid:                     Onsdag 19.4.2023 kl. 19:00

Sted:                  Alteren skole

Går til:               Andelshavere og andre interesserte

Møtet starter med en orientering fra styret.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Valg av styre
  8. Forslag om oppløsning av Alteren Montessoriforening

Kontakt: Krister Salamonsen, styreleder (telefon 467 93 890)

Vel møtt, hilsen styret