Tag Archive for Årsmøte

Velkommen til årsmøte

Årsmøte 21. februar kl. 1900. På Alteren skole. Se vedlegg for mer informasjon.
Velkommen. 

Mvh hilsen styret

Innkalling årsmøte

Årsmøte i UL Daggry 2021

Velkommen til årsmøte i UL Daggry torsdag, 11. mars 2021. Kl 1900.
Sted: Steinrøys.
Se vedlagt innkalling.

Med vennlig hilsen styret.

Velkommen til Årsmøte i UL Daggry

Velkommen til årsmøte i UL Daggry.

Alle medlemmer i UL Daggry inviteres til årsmøte torsdag 20. februar,
kl. 1930 på Alteren skole.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, skal arbeidsgruppa legge frem
«Vurdering av overtakelse av Alteren skole og fremtiden for dagens
Steinrøys.»

Se vedlagt innkalling.

Med vennlig hilsen styret i UL Daggry.

Velkommen alle sammen

Kunngjøring: Årsmøte i UL Daggry torsdag 28.02.19 kl. 1900

Det avholdes årsmøte i UL Daggry torsdag 28. februar kl. 1900 på Steinrøys.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 21. februar.

Styret

Kunngjøring: Årsmøte i UL Daggry mandag 26.02.18 kl. 1930.

Det avholdes årsmøte i UL Daggry mandag 26. februar kl. 1930 på Steinrøys.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 19. februar.

Styret

Kunngjøring: Årsmøte i UL Daggry torsdag 23.02.17 kl. 1930.

Det avholdes årsmøte i UL Daggry torsdag 23. februar kl. 1930 på Steinrøys.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 16. februar.

Styret

Kunngjøring: Årsmøte i UL Daggry torsdag 16.02.16 kl. 1900.

Det avholdes årsmøte i UL Daggry tirsdag 16. februar kl. 1900 på Steinrøys.

Vanlige møtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 09. februar.

Styret

Alteren Montessoriforening, årsmøte

Innkalling til åpent årsmøte i Alteren Montessoriforening

Tid:            Torsdag 23.4.2015 kl. 19:00
Sted:          Alteren skole
Går til:        Andelshavere og andre interesserte

Innledning til møtet:
Erfaringer med Montessori-pedagogikk
–       Susanne Bjørkmo, rektor ved Grønnfjelldal Montessoriskole

SAKER:
1.      Valg av møteleder og referent.
2.      Godkjennelse av innkalling og saksliste
3.      Årsmelding
4.      Regnskap
5.      Planer fremover
6.      Fastsettelse av kontingent
7.      Budsjett
8.      Valg

Innsigelser/saker kan meldes på epost til: stimei01@online.no

Det ansees som svært viktig for den videre driften at andelseiere og andre interesserte møter opp. Vel møtt, Hilsen styret!

Årsmøte onsdag 25. februar kl. 1800

UL Daggry avholder årsmøte på Steinrøys onsdag 25. februar kl. 1800.

DAGSORDEN

  1. Åpning
  2. Årsmeldinger
  3. Regnskap 2014
  4. Budsjett 2015
  5. Kontingent
  6. Innkomne forslag
  7. Vedtektsendringer
  8. Valg
  9. Avslutning

Kaffe og kake.

Velkommen!

Styret

Kunngjøring: Årsmøte i UL Daggry onsdag 25.02.15 kl. 1800.

Det avholdes årsmøte i UL Daggry onsdag 25. februar kl. 1800 på Steinrøys.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 18. februar.

Styret