Tag Archive for Gangvei

Infomøte gang- og sykkelvei onsdag 17. jan. kl. 18.00 på Steinøys

Statens vegvesen holder åpent folkemøte angående gang- og sykkelvei, delstrekning Almlivika-Stor Alteren. Møtet avholdes onsdag 17. januar kl. 18.00 på Steinrøys.

Mer info her.

Orienteringsmøte om ny gang- og sykkelvei

Statens Vegvesen holder åpent orienteringsmøte om planlagt gang- og sykkelvei

15. mai 2013 fra kl. 1800 til kl. 2000 på Steinrøys.

UL Daggry oppfordrer folk til å komme på møtet!

Link til veiprosjektet på Statens Vegvesens hjemmeside