Stikkordarkiv: Medlemskap

Kontingent 2022

Hei! 

Et vesentlig inntekt for ungdomslaget er kontingentinnbetaling – som igjen danner grunnlaget for medlemstall når vi søker støtte og får ulike tilskudd. 

Det er derfor viktig at akkurat du er medlem sammen med oss 🙂

Satsene for medlemskap finner du her.

Du kan betale til kontonummeret du finner der – eller hvis du vil ha Vippskrav fra oss – send telefonnummer og vi fikser resten 🙂 

Medlemskontingent 2021 UL Daggry

Info fra ungdomslaget Daggry.

I disse dager har vi fått levert ut en splitter ny informasjonsfolder i alle postkasser på Alteren. (Den kommer også her digitalt, så alle på Alternlista får denne infoen)
Denne folderen forteller om UL. Daggrys virksomhet og vårt formål. 
Vi er veldig stolte over denne brosjyren, og håper den kan være til glede også for dere.
I brosjyren har vi lagt med giro til årets medlemskontingent. Vi håper flest mulig ønsker å støtte vårt arbeid og bidra til at vi kan jobbe mot vårt formål:
«UL Daggry skal være en bidragsyter til samhold, trivsel og tilhørighet, gjennom blant annet å skape gode møteplasser og tilby varierte aktiviteter i bygda vår Alteren.
Vi ønsker å skape et inkluderende miljø for gammel og ung. Også for de som har tilhørighet til Alteren, men som ikke nødvendigvis bor her. Laget skal være med på å skape gode oppvekst, -og bovilkår i bygda.»   

Det viktigste for oss som lag er medlemmene.
Her kommer årets medlemskontingent. 
Vi ser fram til fortsatt å ha deg som medlem, eller å få deg som nytt medlem. 
Vi har ryddet litt i medlemsalternativene, slik at det skal bli enklere å velge det rette for deg/dere. Både enkeltmedlemmer og familier.
Alle tre medlemskap er både i UL Daggry og NU (Noregs ungdomslag).
Du kan betale både via vipps og gjennom bank. (vipsnummer og bankkonto står på giroen) Du velger det som passer deg best. 
Betalingsfrist er 30. juli. (Det er selvfølgelig mulig å bli medlem etter denne datoen også, men det blir lettest administrativt for oss om flest mulige betaler innen betalingsfristen.)

Så er det slik at jo flere medlemmer vi har, jo lettere er det for oss å få innvilget midler og få bidrag gjennom ulike støtteordninger.
Dette vil igjen skape bedre vilkår for aktivitet i laget. Nå ser det ut som at det skal gå i boks med å overta Gamle Alteren skole til bygdas nye « Grendahus».
Da trenger vi alle midlene vi kan innhente, for å pusse opp huset, og etter hvert bygge det ut med teater-/idrettsal.
Så for å si det enkelt; aldri før har det vært viktigere å få opp medlemsmassen! 

Velkommen sammen med oss.

Vi minner samtidig om at det går an å støtte oss gjennom grasrotandelen.

(P. S. Det har lurt seg inn en lite skrivefeil i folderen. Det skal stå www.uldaggry.no, ikke .com.) 

Mvh styret i UL. Daggry

Folder

Giro medlemskontingent

Medlemskontingent

Pr. nå får vi ikke sendt ut informasjon via Alterenlista, da det er blitt restriksjoner på mail etter sist oppdatering. Vi beklager dette, og prøver å få ordnet dette så fort som mulig. Vi når dere derfor kun gjennom facebook og hjemmesiden. 

God onsdag godt folk.
Det er på tide å sende ut årets medlemsavgift, men først litt informasjon og oppdatering fra oss i styret:

UL Daggry hadde mange planer for seinvinter/våren for både våre medlemmer og andre interesserte. Men aktiviteten har vært i brakk den siste tiden, på grunn av Korona. Nå har FHI og myndighetene mildnet litt på tiltakene og det er blitt rom for å åpne opp noen av aktivitet igjen, om enn i litt andre former. Eksempelvis er trening med Maiken påbegynt igjen, ute, og spreke trimmere spretter lett og glad i vårværet. I tillegg var det en koselig 17. mai feiring for de som var der.  
Vi tar sikte på å arrangere flere aktiviteter etter sommerferien og gleder oss til å tilby meningsfulle aktiviteter og sosiale møteplasser for å utfylle formålet vårt:
«UL Daggry skal være en bidragsyter til samhold, trivsel og tilhørighet, gjennom blant annet å skape gode møteplasser og tilby varierte aktiviteter i bygda vår Alteren. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø for gammel og ung. Også for de som har tilhørighet til Alteren, men som ikke nødvendigvis bor her. Laget skal være med på å skape gode oppvekst, og bovilkår i bygda»

Vi har et sterkt ønske om å skape aktivitet og sosiale møteplasser for både de i og utenfor bygda. Alle skal føle seg velkommen og inkludert. Sammen har vi det gøy! Alteren i vårt hjerte. <3

Vi har i år, på grunn av Koronaen tapt en del inntekter blant annet på utleie og prosessen med overtagelse av gamle Alteren skole er forsinket. MEN vi har troen på at vi står han a`.
(Angående overtagelse; har vi hatt møte med kommunen og gitt de innspill på deres første utkast på tomteareal i forbindelse med overtagelse, og venter nå på tilsvar på dette.)

Medlemskontingenten er en viktig inntekt for laget, og en har en del fordeler med å være medlem. Blant annet reduksjon i pris på leie av Steinrøys. Vi jobber med å få på plass et godt medlemsregister for at det blant annet skal bli enklere å tilby fordeler for medlemmene våre. Derfor ønsker vi at dere fyller ut vedlagt inn-meldingsskjema og sender det tilbake til denne mailadressen.

Årets kontingent er lik som de siste årene og en kan velge hvilken kontingent man ønsker å betale. Se vedlegg for mer utfyllende info og betalingsinformasjon. Vi tilbyr i år å betale med vipps i håp om at det skal bli enklere å betale for våre medlemmer. Betalingfrist: 20. juni. Vi gleder oss til å få nettopp DEG som medlem.

P.S Det er blitt en feil i betalingsinformasjonen i siste Heimhug og derfor har noen betalt 50 kr for mye på kontingenten. Dette vil bli tilbakebetalt. Vi beklager dette.

Med vennlig hilsen Hilde Anita Snefjellå, på vegne av styret.

Innmeldingsskjema

Medlemskontingent

Kjære alle sammen.

Selv om fristen for å melde seg inn som medlem/betale årets medlemsavgift i U. L Daggry, er gått ut, er det ikke for seint allikevel.
Vi setter en frist fordi det skal bli mer oversiktlig og enklere for oss i styret, når vi f.eks skal søke om Frifond.
(Vi må f.eks. ha minimum fem medlemmer under 25 år for å kunne søke Frifond.)

En kan fortsatt betale årets medlemsavgift, helt til årets slutt. Vi håper flere vil melde seg inn og minner om hva medlemskapet innebærer;

En får delta på medlemsmøter.
En får rabatt på leie av Steinrøys.
En får være med å forme, mene og bestemme noe om driften av U. L Daggry.
F.eks har man stemmerett på årsmøter.
En bidrar til vekst i laget og grobunn for tilbud til store og små, i og utenfor bygda. For eksempel så ble det lagt ned et fantastisk arbeid i skiløypa på Bakkamoan, som medlemsavgiften er med på å betale.

Legger ved link til U. L Daggrys hjemmeside, hvis dere vil lese vedtektene
https://www.uldaggry.no/hovedlaget/

Med vennlig hilsen leder i U. L Daggry, Hilde Anita V. Snefjellå

Medlemskontingent

Det er tia for å betale inn årets medlemskontingent.

Ved å være medlem i U. L Daggry har du stemmerett på alle U.L. Daggrys 
møter, og en er med på å skape framtida for U.L. Daggry. Du har også 
rabatt ved leie av grendahuset «Steinrøys.
Spre budskapet og få med venner og familie.

Betalingsfrist: 26. mai

Klikk her for detaljer.

Med vennlig hilsen Hilde Anita V. Snefjellå, leder i U. L Daggry.

Kontingent 2018

I 2017 sluttet UL Daggry (som hovedregel) å legge ut fysiske giroer i postkassene. De færreste benytter disse. Vi vil imidlertid legge ut giro til de av våre medlemmer som ikke er på Alterenlista.

Håper folk fortsatt er positive til denne praktiske måten å gjøre det på da det sparer oss for ressurser.

Bli medlem!
Bli medlem i U.L. Daggry, og vær med og støtt opp om driften av ungdomslaget!

Kontingent; 4 muligheter:

Medlemsskap U.L. Daggry/Noregs Ungdomslag, under 18 år: Kr. 150,-
Du har stemmerett på alle U.L. Daggrys møter, og er med på å skape framtida for U.L. Daggry og Noregs Ungdomslag. Rabatt ved leie av Grendahuset «Steinrøys».

Medlemsskap U.L. Daggry/Noregs Ungdomslag, 18 år eller eldre: Kr. 250,-
Du har stemmerett på alle U.L. Daggrys møter, og er med på å skape framtida for U.L. Daggry og Noregs Ungdomslag. Rabatt ved leie av Grendahuset «Steinrøys».

Medlemsskap U.L. Daggry: Kr. 200,-
Større del av kontingenten blir igjen lokalt, du har stemmerett på
alle U.L. Daggrys møter, og er med på å skape framtida for U.L.
Daggry. Rabatt ved leie av Grendahuset «Steinrøys». Du har ikke
stemmerett på saker som også angår Noregs Ungdomslag.

Familiemedlemsskap U.L. Daggry: Kr. 400,-
Større del av kontingenten blir igjen lokalt, du har stemmerett på
alle U.L. Daggrys møter, og er med på å skape framtida for U.L.
Daggry. Rabatt ved leie av Grendahuset «Steinrøys». Du har ikke
stemmerett på saker som også angår Noregs Ungdomslag.

Ønsket valgt kontingent betales til
U.L. Daggry, Alteren, 8616 Mo i Rana,
Kontonummer: 4516 10 97571.
FRIST: 20.april 2018

mvh
For Styret i UL Daggrys Hovedlag

Ann Marit Flågeng

Kontingent 2017 – UL Daggry

Vi prøver en ny vri på kontingentinnbetalingen i år, og dropper å legge fysiske giroer i postkassene. De færreste benytter disse. Vi har imidlertid lagt giro til de av våre medlemmer som ikke er på Alterenlista.

Håper folk er positive til denne praktiske måten å gjøre det på. Det vil spare oss for ressurser.

Frist: 20. april 2017.

Betalingsinfo

Medlemskontingent UL Daggry 2016

Vi takker for tilliten og mange innmeldte medlemskap i 2015!
Støtte fra dere er kjærkommen for den jobben vi gjør for fellesskapet.
Likeså er det viktig i forbindelse med rapportering til ulike etater, der synliggjøring av medlemsmassen er aktuelt.

Nå er vi godt i gang med det nye året og vi håper å få like mange medlemmer i 2016.

Her finner dere medlemsinfo og giro.

Det er lagt giro i de fleste postkasser i Alteren-området, men for å nå enda flere Alteren-venner sender vi den også elektronisk til alle på «Alterenlista».

Det finnes enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.  Betalingsfrist  rundt den 15.april.

Tusen takk!
På vegne av styret i UL Daggry

Britt Nancy Westgaard
leder

Medlemskap – UL Daggry 2015

Vi takker for tilliten og mange innmeldte medlemskap i 2014!

Nå er vi godt i gang med det nye året og vi håper å få like mange medlemmer i 2015.

Det er lagt giro i de fleste postkasser i Alteren-området de siste ukene, men for å nå enda flere Alteren-venner legger vi den også ut på www.uldaggry.no

Det finnes enkeltmedlemskap og familiemedlemskap. Vennligst oppgi hvilket du betaler for. Betalingsfrist utvidet til 20.april.

Tusen takk!
På vegne av styret i UL Daggry

Britt Nancy Westgaard
leder

Medlemskontigent i U.L. Daggry – 2014

Vi takker for tilliten og rekordmange medlemsskap i 2013!

Nå er det nytt år og vi håper å få like mange medlemmer – og helst enda flere – i 2014.

Det er lagt giro i de fleste postkasser i Alteren-området, men for å nå enda flere Alteren-venner legger vi den også ut elektronisk her.

Det finnes enkeltmedlemskap og familiemedlemskap. Vennligst oppgi hvilket du betaler for. Mer info her.

Betalingsfrist utvidet til 20. april.

Tusen takk!

 

På vegne av styret i U.L. Daggry

Britt Nancy Westgaard
leder