Tag Archive for Medlemskap

Medlemskontingent

Kjære alle sammen.

Selv om fristen for å melde seg inn som medlem/betale årets medlemsavgift i U. L Daggry, er gått ut, er det ikke for seint allikevel.
Vi setter en frist fordi det skal bli mer oversiktlig og enklere for oss i styret, når vi f.eks skal søke om Frifond.
(Vi må f.eks. ha minimum fem medlemmer under 25 år for å kunne søke Frifond.)

En kan fortsatt betale årets medlemsavgift, helt til årets slutt. Vi håper flere vil melde seg inn og minner om hva medlemskapet innebærer;

En får delta på medlemsmøter.
En får rabatt på leie av Steinrøys.
En får være med å forme, mene og bestemme noe om driften av U. L Daggry.
F.eks har man stemmerett på årsmøter.
En bidrar til vekst i laget og grobunn for tilbud til store og små, i og utenfor bygda. For eksempel så ble det lagt ned et fantastisk arbeid i skiløypa på Bakkamoan, som medlemsavgiften er med på å betale.

Legger ved link til U. L Daggrys hjemmeside, hvis dere vil lese vedtektene
https://www.uldaggry.no/hovedlaget/

Med vennlig hilsen leder i U. L Daggry, Hilde Anita V. Snefjellå

Medlemskontingent

Det er tia for å betale inn årets medlemskontingent.

Ved å være medlem i U. L Daggry har du stemmerett på alle U.L. Daggrys 
møter, og en er med på å skape framtida for U.L. Daggry. Du har også 
rabatt ved leie av grendahuset «Steinrøys.
Spre budskapet og få med venner og familie.

Betalingsfrist: 26. mai

Klikk her for detaljer.

Med vennlig hilsen Hilde Anita V. Snefjellå, leder i U. L Daggry.

Kontingent 2018

I 2017 sluttet UL Daggry (som hovedregel) å legge ut fysiske giroer i postkassene. De færreste benytter disse. Vi vil imidlertid legge ut giro til de av våre medlemmer som ikke er på Alterenlista.

Håper folk fortsatt er positive til denne praktiske måten å gjøre det på da det sparer oss for ressurser.

Bli medlem!
Bli medlem i U.L. Daggry, og vær med og støtt opp om driften av ungdomslaget!

Kontingent; 4 muligheter:

Medlemsskap U.L. Daggry/Noregs Ungdomslag, under 18 år: Kr. 150,-
Du har stemmerett på alle U.L. Daggrys møter, og er med på å skape framtida for U.L. Daggry og Noregs Ungdomslag. Rabatt ved leie av Grendahuset «Steinrøys».

Medlemsskap U.L. Daggry/Noregs Ungdomslag, 18 år eller eldre: Kr. 250,-
Du har stemmerett på alle U.L. Daggrys møter, og er med på å skape framtida for U.L. Daggry og Noregs Ungdomslag. Rabatt ved leie av Grendahuset «Steinrøys».

Medlemsskap U.L. Daggry: Kr. 200,-
Større del av kontingenten blir igjen lokalt, du har stemmerett på
alle U.L. Daggrys møter, og er med på å skape framtida for U.L.
Daggry. Rabatt ved leie av Grendahuset «Steinrøys». Du har ikke
stemmerett på saker som også angår Noregs Ungdomslag.

Familiemedlemsskap U.L. Daggry: Kr. 400,-
Større del av kontingenten blir igjen lokalt, du har stemmerett på
alle U.L. Daggrys møter, og er med på å skape framtida for U.L.
Daggry. Rabatt ved leie av Grendahuset «Steinrøys». Du har ikke
stemmerett på saker som også angår Noregs Ungdomslag.

Ønsket valgt kontingent betales til
U.L. Daggry, Alteren, 8616 Mo i Rana,
Kontonummer: 4516 10 97571.
FRIST: 20.april 2018

mvh
For Styret i UL Daggrys Hovedlag

Ann Marit Flågeng

Kontingent 2017 – UL Daggry

Vi prøver en ny vri på kontingentinnbetalingen i år, og dropper å legge fysiske giroer i postkassene. De færreste benytter disse. Vi har imidlertid lagt giro til de av våre medlemmer som ikke er på Alterenlista.

Håper folk er positive til denne praktiske måten å gjøre det på. Det vil spare oss for ressurser.

Frist: 20. april 2017.

Betalingsinfo

Medlemskontingent UL Daggry 2016

Vi takker for tilliten og mange innmeldte medlemskap i 2015!
Støtte fra dere er kjærkommen for den jobben vi gjør for fellesskapet.
Likeså er det viktig i forbindelse med rapportering til ulike etater, der synliggjøring av medlemsmassen er aktuelt.

Nå er vi godt i gang med det nye året og vi håper å få like mange medlemmer i 2016.

Her finner dere medlemsinfo og giro.

Det er lagt giro i de fleste postkasser i Alteren-området, men for å nå enda flere Alteren-venner sender vi den også elektronisk til alle på «Alterenlista».

Det finnes enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.  Betalingsfrist  rundt den 15.april.

Tusen takk!
På vegne av styret i UL Daggry

Britt Nancy Westgaard
leder

Medlemskap – UL Daggry 2015

Vi takker for tilliten og mange innmeldte medlemskap i 2014!

Nå er vi godt i gang med det nye året og vi håper å få like mange medlemmer i 2015.

Det er lagt giro i de fleste postkasser i Alteren-området de siste ukene, men for å nå enda flere Alteren-venner legger vi den også ut på www.uldaggry.no

Det finnes enkeltmedlemskap og familiemedlemskap. Vennligst oppgi hvilket du betaler for. Betalingsfrist utvidet til 20.april.

Tusen takk!
På vegne av styret i UL Daggry

Britt Nancy Westgaard
leder

Medlemskontigent i U.L. Daggry – 2014

Vi takker for tilliten og rekordmange medlemsskap i 2013!

Nå er det nytt år og vi håper å få like mange medlemmer – og helst enda flere – i 2014.

Det er lagt giro i de fleste postkasser i Alteren-området, men for å nå enda flere Alteren-venner legger vi den også ut elektronisk her.

Det finnes enkeltmedlemskap og familiemedlemskap. Vennligst oppgi hvilket du betaler for. Mer info her.

Betalingsfrist utvidet til 20. april.

Tusen takk!

 

På vegne av styret i U.L. Daggry

Britt Nancy Westgaard
leder

Medlemskap UL Daggry – kontigent 2013

Vi takker for tilliten og rekordmange medlemskap i 2012!

Nå er det nytt år og vi håper å få like mange medlemmer – og helst enda flere – i 2013.

Det er lagt giro i de fleste postkasser i Alteren-området, men for å nå enda flere Alteren-venner sender vi den også elektronisk til alle på «Alterenlista». Du finner også giroen her.

Det finnes enkeltmedlemskap og familiemedlemskap. Vennligst oppgi hvilket du betaler for. Betalingsfrist 20.mars.

Tusen takk!
På vegne av styret i UL Daggry

Britt Nancy Westgaard
leder