Stikkordarkiv: Rana Kommune

Ny visjon for Rana kommune – kommuneplanen. Kom med innspill!

Styret har 12.03.18 hatt konstituerende møte. En av sakene som var oppe til gjennomgang var et brev fra kommunen med kunngjøring av vedtak. Kommunen ønsker innspill fra UL Daggry (og andre berørte) i forhold til at det jobbes med å utarbeide en ny visjon for kommunen. Visjonen skal uttrykke noe dekkende om kommuneplanen for Rana kommune. Innspill/forslag må sendes kommunen innen 1.april 2018. 

Under er det link til kommunens planer og dokumenter dersom  noen ønsker å lese disse.

Dersom noen av våre medlemmer har ønske/forslag til innspill bes det om at disse sendes inn til kommunens postmottak@rana.kommune.no.

Link til kommunens planer

for styret i UL Daggry
AnnMarit Flågeng

Åpen høringskonferanse – skolestruktur – kommunestyresalen i morgen onsdag kl. 1800

Klippet fra kommunens hjemmeside:

Invitasjon til høringskonferanse

Invitasjon til høringskonferanse i Skolestruktursaken
Det inviteres til åpen høringskonferanse i Skolestruktursaken onsdag 14.12.2016 kl. 18.00 i kommunestyresalen.

Sideinnhold
Sakens dokumenter finner du her.  Bokmerke PS 93/16 fra side 119
Se høringen direkte på nett her.