Tag Archive for Statens Vegvesen

Orienteringsmøte om ny gang- og sykkelvei

Statens Vegvesen holder åpent orienteringsmøte om planlagt gang- og sykkelvei

15. mai 2013 fra kl. 1800 til kl. 2000 på Steinrøys.

UL Daggry oppfordrer folk til å komme på møtet!

Link til veiprosjektet på Statens Vegvesens hjemmeside