Ranamessen 1988

«Ranværingenes bedrøvelige liv og levned»

Tirsdag 6. september kl. 20.00

Omtale i Rana Blad 2. september, 1988