Revyfestival på Høylandet

Reiseskildring i Heimhug nr. 3, 1997