Nattefrierne (1975)

Forestillinger:

Lørdag 8. mars kl. 20.00 PREMIERE Steinrøys, Alteren

Lørdag 15. mars kl. 20.00 – Storvollen

Søndag 23. mars kl. 16.00 – Steinrøys, Alteren

Lørdag 19. april kl. 20.30 – Skonseng Samfunnshus

Lørdag 10. mai kl. 20.00 – Korgen Samfunnshus

Program

Omtale i Rana Blad 5. mars, 1975

Omtale i Rana Blad 18. april, 1975