Tippedilla (1968)

Forestillinger:

Lørdag 25. mai kl. 20.30 – Steinrøys, Alteren

Søndag 9. juni kl. 16.00 – Steinrøys, Alteren