Varsel: loddselgere kommer snart til nettopp deg!

Søndag 6. november fra kl. 1500 – blir det middagssalg og høstbasar på Steinrøys med både åresalg og underholdning.

I forkant av basaren vil husstandene på Alteren bli besøkt av folk fra komiteen – LAG 4 – med loddbøker.
Ta godt i mot dem, og ha gjerne kontanter klare til formålet!

Det blir som vanlig mange flotte gevinster. Trekning skjer på høstbasaren.

De som ønsker å gi en gevinst til basaren kan enten gi denne til de som kommer på døra og selger lodd- evt.:

Ta gjerne kontakt med:

Edel Aasen                Lillealteren 17         tlf 99501580
Lars Erik Eilertsen   Grannesveien 47     tlf 90612034

for levering eller henting av gevinster. Eventuelle gevinster kan også medbringes på basaren.